Направете поръчка по телефона: 0879 588 516        Поверителност   Контакти

Уважаеми клиенти и гости на сайта, поради влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни искаме да Ви уверим, че ние очакваме от Вас да предоставите Вашето име, имейл адрес, телефон за контакт, данни за издаване на фактура, както и адрес за доставка на избраните продукти. Това ни е необходимо, за да изпълним коректно и в срок Вашата поръчка. Да може да уточним подробности за моделите, текстовете за наградите, да получим лога, с които да изготвим проектите и да Ви ги предоставим за одобрение и проверка. Задължаваме се да не споделяме данните Ви с други лица и фирми, освен с куриерската агенция, която желаете да Ви достави стоката. В случай, че по независещи от нас причини Вашите лични данни се окажат в ръцете на недоброжелатели се ангажираме да Ви уведомим веднага и да се предприемат възможните мерки за предотвратяване възникването на проблем за Вас.